Cuypers pastorie

Missie van de Cuypers pastorie
Mensen ruimte en aandacht geven om op adem te komen.
De Cuypers pastorie is een luwteplek waar een bijdrage wordt geleverd aan de kracht en het verbindend vermogen in ieder mens.
Centraal staan aandacht voor levensvragen, meditatie en voeding.

Historie en bestemming
De bijzondere historie van de Cuypers pastorie, de kerk en het klooster laat zien dat op deze speciale plek van oudsher mensen van verschillende (christelijke en niet-christelijke) stromingen elkaar op cruciale momenten hielpen. Vlakbij de huidige pastorie werd in 1725 een schuurkerk gebouwd voor de (toen gedoogde) Rooms Katholieke parochie. In 1834 werd aan de doorgaande weg naar Ruurlo een kerkje annex pastorie gebouwd, de Anthoniuskampkerk. Deze werd al snel vervangen door de veel grotere neo-gotische kerk (1864) en vrijstaande pastorie (1867),  beide ontworpen door Pierre Cuypers en gebouwd met steun van vooral de familie Van Dordt tot Medler.

Rond 1999 werd de Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken. Dankzij de inzet van Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, talloze vrijwilligers en de steun van de Stichting Oude Gelderse Kerken kreeg de kerk een bestemming als museum, expositie- en concertgebouw.

Het klooster kwam in 1901 tot stand en werd tot 1998 bewoond door Franciscaanse broeders. Tot 2002 werd het klooster gebruikt als een opvangcentrum voor asielzoekers. Daarna stond het klooster leeg en raakte in verval. In 2012 werd het klooster door eigenaar en aannemer Jan Dijkman en pachtersechtpaar Danielle en Jeroen Timmers volledig gerenoveerd en verbouwd tot zorghotel. De pastorie raakte in de jaren 70 een tijdje in verval. In de periode 2006 - 2014 werd de voorkant van de pastorie door het monumentenechtpaar Niemeijer-Dozy geheel in stijl van de architect Pierre Cuypers aangepast.

Cuypers pastorie vanaf 2015
Onder leiding van Nan Pluymackers en in samenwerking met mede initiatiefnemer Henk van den Berg verbouwden architect Edzard Prent, aannemer Jan Dijkman, installatiebedrijf Wiltink en smederij Oldenhaven de pastorie tot het huis van verbinding.  De tuin wordt sinds 2016 door Steven Vlam stap voor stap teruggebracht in oude staat. Bezoekers en bewoners kunnen in de nabije toekomst weer genieten van een kloostertuin en een biologische moestuin.

Activiteiten Cuypers pastorie
De Cuypers pastorie is een open huis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar je stilte nog kunt horen, je kunt terugtrekken en door het ritme van de dagindeling in balans komt.
De Cuypers pastorie organiseert coaching, mediation en geestelijke verzorging. Individuen, teams en besturen kunnen weer op koers komen of met nieuwe inspiratie lijn uitzetten. De trainingen en cursussen zijn gebaseerd op een combinatie van twee invalshoeken: leefstijl en levensvragen.

Naast het reguliere aanbod organiseert de Cuypers pastorie:
• workshops met beeldend kunstenaars, schrijvers en fotografen
• themabijeenkomsten over voeding en balans
• themaretraites op maat

Cuypers communiteit
In de Cuypers pastorie wonen pioniers die de uitdaging zijn aangegaan om invulling te geven aan bezinning en zingeving. Zij organiseren meditaties en themabijeenkomsten waarbij leefstijl en levensvragen centraal staan. 

Stichting
De Cuypers pastorie is een stichting die in 2015 is opgericht. De stichting heeft als doel om teams of individuen te ondersteunen bij het vinden van zingeving in het leven en/of werk. Dit doen wij door het bieden van mogelijkheden op het gebied van begeleiding, retraites of verblijf. Alle activiteiten worden op maat ingericht. De Cuypers pastorie heeft een vergoedingsrichtlijn ontwikkeld waarbij wij een A- B- en C-tarief hanteren. Ook mensen die hulp nodig hebben of even in de luwte moeten maar niet kosten dragend zijn, zijn welkom.

Nieuwsbrief

Meld u vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief

Copyright by Cuypers pastorie | Created by